SRBENG

ORGANSKA HRANA

Organska proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja se zasniva na primeni metoda organske proizvodnje u svim fazama proizvodnje, a isključuje upotrebu genetički modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje ili su dobijeni od genetički modifikovanih organizama, kao i upotrebu jonizujećeg zračenja. Podaci o štetnosti pesticida i činjenica da veštačka đubriva mogu sadržati radioaktivne materije su pospešili nov način proizvodnje kojim se izbegavaju ove opasnosti.
Organska proizvodnja bez upotrebe insekticida, pesticida, fungicida i veštačkih đubriva, regulatora rasta, hormona, antibiotika i genetski modifikovanih organizama sve više predstavlja izbor svih koji vode računa o svom zdravlju. Zahtev za organski proizvedenom hranom je u konstantnom porastu kao reakcija na saznanje o negativnim efektima ustaljenih načina proizvodnje.

Zakonom o organskoj proizvodnji čija primena je počela 1. januara 2011. godine, detaljno je uređena proizvodnja poljoprivrednih proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, ciljevi i načela organske proizvodnje, metode organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji, prerada, obeležavanje, skladištenje, kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju. Za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji Ministarstvo poljoprivrede daje ovlašćenja kontrolnim organizacijama, koje za to ispunjavaju uslove.

Kontrola se vrši u svim fazama organske proizvodnje, za sve proizvode, primenom odgovarajućeg načina kontrole I na osnovu dokumentovane procedure. Puna fizička kontrola I kontrola dokumentacije vrši se najmanje jednom godišnje, a na osnovu izveštaja o izvršenim kontrolama, ovlašćena kontrolna organizacija izdaje sertifikat. Svi proizvodjaci čije proizvode Vam nudimo poseduju navedene sertifikate.

SPISAK FARMI SA KOJIMA SARADJUJEMO:

Svi proizvođači čije proizvode Vam nudimo poseduju navedene sertifikate (pojedinčni sertifikati se nalaze na dnu ove stranice).

Miroslav Vozar
Janka Čmelika 41/A, 21211 Kisač
Vladimir Vozar
Mihaila Kardalisa 24, 21211 Kisač
Gordana Šokšić
Slobodana Penezića 50, 23000 Zrenjanin
Dejan Letić
Ratarska 13, Čenej 21233
Arpad Cikoš
Aranj Janjoša 4, 24427 Totovo selo
Josip Mamuzić
Mamužićev put 68, 24215 Ljutovo

SERTIFIKATI